Uppstartsmöte, Piratpartiet Umeå, 30 januari

1. Mötets öppnande Mötet förklarades öppnat 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes till: Kim Alvefur Tommi Perkiö Mattias Grahn Viktor Alakörkkö Tomas Härdin Petter Karkea Göran Axelsson Sebastian Vesterlund Lindström Joakim Vesterlund 3. Mötets behöriga utlysande. Mötet ansågs behörigt utlyst 4. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare. Till mötesordförande valdes Joakim Vesterlund Till mötessekreterare valdes Kim Alvefur Till justerare valdes Mattias Grahn & Tomas Härdin 5. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes 6. Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar Mötet valde… Läs mer